Algemene informatie

Het doel van Het Venster is om hulp- en dienstverlening te bieden ter ondersteuning van iedereen die hulp nodig heeft in de thuissituatie. Er wordt naar gestreefd om mensen zolang mogelijk de gelegenheid te bieden om verantwoord zelfstandig thuis te blijven wonen. Het werkgebied is de gemeente Nunspeet (Nunspeet, Elspeet, Hulshorst, Vierhouten). Momenteel zijn er, buiten het vaste personeel, vanuit Het Venster ± 400 vrijwilligers actief in de gemeente Nunspeet. U kunt bij Het Venster terecht voor: welzijnsadvisering, psycho-sociale hulpverlening, personenalarmering, hulpdienst, bezoekdienst, terminale thuiszorg, oppasservice chronisch zieken, klussendienst, ondersteuning mantelzorg, activiteiten, open-maaltijden, preventief en activerend huisbezoek 75+, gespreksgroep rouwverwerking, Sociale Netwerk Ondersteuning, een maatjesproject, geheugentraining, etc. Belangrijker dan ons aanbod is uw vraag!!
Het Venster is verantwoordelijk voor het Steunpunt Mantelzorg in de gemeente Nunspeet. Dit steunpunt is actief voor mantelzorgers van alle leeftijden.

In het dienstencentrum worden diverse activiteiten aangeboden. Dit kan gaan om structurele activiteiten (denk aan bloemschikken, schaken, rummicub, creatief, schilderen, kaarten maken, meer bewegen, houtsnijden/gutsen, etc. Het kan ook gaan om éénmalige of open activiteiten die veelal op woensdagmiddagen worden georganiseerd, (bijvoorbeeld video-/ diamiddagen, bustochten en voorlichtingen). Een activiteitenkalender met een overzicht van de actuele activiteiten kan opgevraagd worden bij het dienstencentrum. Ook kunt u het totale activiteitenaanbod op de website vinden.

Contactinformatie

dienstencentrum 0341-25 72 42Elburgerweg 158071TA Nunspeet www.hetvenster-nunspeet.nlLaatste controle: augustus 2021

Plan route

Toegankelijkheid

Gehandicaptenparkeerplaats(en)
Toegankelijk: Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk
Lift of traplift aanwezig
Aangepast sanitair, aangepast toilet
Voorzieningen voor doven en slechthorenden

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Contactpersoon

Hulpaanbod

Administratie thuis

Wanneer u, om wat voor reden dan ook, de administratie niet meer goed kunt doen, bel dan naar Het Venster. U kunt eenmalig geholpen worden omdat u bijvoorbeeld moeite heeft met het schrijven van een bezwaarschrift of formulier. Maar ook structurele hulp is mogelijk. Het Venster helpt u als particulier ook met uw belastingaangifte.

Advies, informatie & voorlichting

Het Maatschappelijk werk biedt ondersteuning en begeleiding bij psychosociale problematiek (denk aan bijvoorbeeld rouw, zingevingsvragen, relatieproblemen, eenzaamheid, verlies gezondheid, depressieve gevoelens, faalangst en dergelijke). Hulp kan individueel of in groepsverband aangeboden worden.

Alarm Alert

De personenalarmering bestaat uit een zendertje met een alarmknop die u altijd bij u draagt en een alarmapparaat dat op uw telefoon wordt aangesloten. Door middel van dit systeem kunt u op elk moment waarop dat nodig is, hulp inroepen van een aantal door uzelf opgegeven contactpersonen of van een zorginstelling.

Belangenbehartiging

Het behartigen van de belangen van de cliënt op allerlei terreinen. Ook bemiddeling tussen cliënt en organisaties.

Bezoekdienst

Vrijwillige medewerkers van de bezoekdienst bezoeken mensen die het fijn vinden om regelmatig een bezoekje krijgen. De cliënt wordt steeds door dezelfde vrijwillige medewerker bezocht. U kunt zich aanmelden bij Het Venster. In overleg met de coördinatoren van de bezoekdienst wordt een...

Boodschappendienst

Cliënt neemt contact op met de hulpdienst van Het Venster. De coördinator van de hulpdienst zet vervolgens een vrijwilliger in.

Coronahulp

Het Venster is als welzijnsorganisatie beschikbaar voor veel soorten van hulp. Kijk hiervoor op onze website. In deze nieuwe situatie helpen wij u graag met uw boodschappen, bezorgen we warme maaltijden of koel-vers maaltijden aan huis, zijn beschikbaar voor telefonische hulpverlening, verhuren...

Klussendienst

Vrijwillige medewerkers van de klussendienst doen kleine klusjes in en om het huis.

Lotgenotencontact

Uitwisseling van ervaringen, informatie en tips om hiermee steun te bieden aan elkaar.

Maaltijd Mobiel

Bezorging van warme maaltijden (tussen de middag) van Distrivers en van koelversmaaltijden (Uitgekookt) 's avonds.

Maatschappelijk werk

Onderzoeken wat de hulpvraag is, het afstemmen van verwachtingen en het bepalen van het doel.

Personenvervoer

Vrijwilligers brengen en/of halen u naar de gewenste locatie binnen de gemeente Nunspeet en naar vastgestelde locaties buiten de gemeentegrens (ziekenhuizen, revalidatiecentra en verzorgings/verpleeghuizen) tegen vaste tarieven. Bij afwijkende bestemmingen geldt een ander tarief (zie kosten).

Psychosociale hulpverlening

Psychosociale hulpverlening

Steunpunt Mantelzorg

Ondersteuning aan mantelzorgers.

Terminale Thuiszorg

Er worden geen verpleegkundige taken verricht. Inzet van vrijwillige medewerkers bestaat uit iets voorlezen, te drinken geven, samen praten, een luisterend oor bieden, een (of meerdere) nacht(en) waken ter ondersteuning of vervanging van mantelzorg.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Vergelijk hulpaanbod