Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden, dan kunt u contact opnemen met het CJG.

Jeugdhulp is in principe voor kinderen tot 18 jaar. Jeugdhulp kán doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, wanneer de hulp niet onder een ander wettelijk kader valt.

Contactgegevens CJG

Het CJG ondersteunt ouders bij het gezond en veilig opgeroeien van je kind. Bijvoorbeeld door te kijken of kinderen goed groeien en door ouders tips te geven over opvoeden.

Op de website van het CJG vind je veel informatie. Over zwangerschap, eerste tandjes en gezond eten bijvoorbeeld. Ook worden er cursussen georganiseerd.

Vaak kun je met handige tips al zelf aan de slag. Lukt dat niet? Dan helpt het CJG met het maken van een plan dat draait om het gezin. Waar iedereen die kan helpen aan bijdraagt.

Contact opnemen?

Loop even binnen, neem telefonisch contact op of stuur een email.

Adresgegevens Nunspeet
Zorgplein De Enk
Stationsplein 18a
8071 CH Nunspeet

 

Telefoonnummer: 0341 - 799 90
Emailadres: info@cjgnunspeet.nl

Zie voor de actuele openingstijden de website van het CJG.

Verwijzing van een arts of specialist

Een huisarts, jeugdarts of specialist kan uw kind ook doorverwijzen voor jeugdhulp. U hoeft het dan niet meer te regelen via de gemeente. U kunt rechtstreeks bij een aanbieder van jeugdhulp terecht. Deze organisatie moet dan wel een contract hebben met de gemeente.

Vormen Jeugdhulp

Besluit de gemeente dat uw kind recht heeft op jeugdhulp, dan kunt u gebruik maken van de zorg die door de gemeente is ingekocht.

De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld:

  • advies bij opvoedproblemen
  • begeleiding thuis aan gezinnen bij diverse problemen
  • pleegzorg
  • hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen
  • wonen of logeren in een jeugdinstelling
  • hulp voor jeugdigen met een beperking (participatie, zelfredzaamheid)

*Het CJG* kan u meer vertellen over vormen van jeugdhulp.

Is deze zorg niet geschikt, dan kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen voor uw kind.

Cliëntondersteuning

U kunt eventueel hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het regelen en aanvragen van jeugdhulp. Een cliëntondersteuner weet welke mogelijkheden er zijn en helpt u om de weg te vinden in zorg en hulp.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het ook zijn dat de hulp onder een andere zorgwet valt. Heeft een kind langdurig, 24 uur per dag zorg en toezicht nodig? Dan valt dit onder de Wet langdurige zorg (Wlz). En verpleging voor kinderen valt bijvoorbeeld onder de Zorgverzekeringswet.

Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Juiste Loket.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod