Algemene informatie

SWN (jeugd- en jongerenwerk) is een organisatie die ieders geloofsovertuiging en levensbeschouwing respecteert en streeft naar een open communicatie met alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke groeperingen.
Zij stelt zich ten doel het bevorderen en uitvoeren van welzijnswerk ten behoeve van kinderen, jongeren en volwassenen in de gemeente Nunspeet, waarbij samenwerking met gelijksoortige instellingen in de regio niet zal worden uitgesloten.
Ter realisering van deze doelstelling heeft SWN jjw de volgende taakstelling:
• het voorkomen en oplossen van sociale problemen door het ondernemen van activiteiten en het treffen van voorzieningen gericht op bevorderen van cultuur en creativiteit, zelfredzaamheid en sociale integratie;
• het verlenen van ondersteuning op bovengenoemde terreinen, door middel van begeleiding, dienstverlening, informatie en advies, beleidsadvisering, belangenbehartiging en overleg;
• het samenwerken met andere instellingen ter bevordering van samenhang en afstemming in de welzijnszorg.
Kerntaken in het uitvoerend werk:
• het bevorderen, stimuleren en organiseren van activiteiten direct of indirect verbandhoudende met het doel en de taakstelling;
• het bevorderen, initiëren, stimuleren en begeleiden van vormen van dienstverlening van en voor derden;
• het bevorderen en stimuleren van kennis, inzicht, zelfredzaamheid en vaardigheden van individuen en groepen ter verbetering van het persoonlijk en algemeen maatschappelijk functioneren, van deelname aan cultuuruitingen gericht op creatieve ontplooiing en kunstbeoefening, alsmede van contacten gericht op ontspanning, gezelligheid en kennismaking met door anderen gehanteerde normen en waarden op vorenbedoelde aandachtsgebieden;
• het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan lokale en andere overheden en instellingen van particulier initiatief direct of indirect verbandhoudende met het doel en de taakstelling van de stichting, mede gericht op een adequate afstemming van het aanbod van instellingen en organisaties met betrekking tot een geïntegreerd lokaal en regionaal welzijnbeleid;
De doelgroep van SWN jjw is de jeugd van de gemeente Nunspeet; kinderen en jongeren van 4 jaar tot en met 23 jaar. Deze doelgroep valt onder te verdelen in de volgende categorieën:
 * kinderwerk - 4 tot en met 12 jaar
 * tienerwerk - groep 7 & 8 (basisonderwijs) en klas 1 & 2 (voorgezet onderwijs)
 * jongerenwerk - 12 tot en met 23 jaar
Aanbod activiteiten o.a.:
- preventieprojecten
- peereducationprojecten
- meidenwerk
- weerbaarheidstrainingen voor meiden
- individuele begeleiding van jongeren
- sociale huiswerkbegeleiding

- ambulant werk

Contactinformatie

Veluvine 0341-25 20 20F.A. Molijnlaan 1868071AK Nunspeet www.welzijnnunspeet.nlLaatste controle: september 2020

Plan route

Toegankelijk

Gehandicaptenparkeerplaats(en)
Toegankelijk: Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk
Lift of traplift aanwezig
Aangepast sanitair, aangepast toilet

Hulpaanbod

Nunspeets Onderteunings en Advies Team (NOAT)

Heb je vragen op het gebied van welzijn, wonen, zorg en financiën dan kun je terecht bij dit team.

Computercursussen

In samenwerking met de gezamenlijke ouderenbonden (SBON) en Seniorweb organiseert SWN een viertal computercursussen onder leiding van gekwalificeerde docenten van Senior Web.

AMVO - Auto Mobiliteits Voorziening

De vervoersbussen AMVO staan ten dienste van ouderen en gehandicapten, wonende in de gemeente Nunspeet. Ook rolstoelvervoer behoort tot de mogelijkheden. De AMVO is bedoeld als ondersteuning om zo zelfstandig mogelijk in de Nunspeetse samenleving te kunnen blijven functioneren. De AMVO richt zich op vervoer van meerdere mensen tegelijkertijd.

Meidenwerk en Individuele Begeleiding

De doelgroep wordt bij hun probleem/problemen begeleid d.m.v. gesprekken. Per individu wordt een juist traject bepaald. Bij het meidenwerk worden in groepsverband diverse onderwerpen besproken, waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling centraal staat. De groep komt wekelijks bijeen (m.u.v. de vakanties).

Voorlichting

Er kan informatie gegeven worden over alles wat kinderen en jongeren bezig houdt.

Daadjesproject

Hulp nodig?Heeft u hulp nodig omdat u bijvoorbeeld de deur niet uit wil of kan in verband met het coronavirus? Ziet u op dit moment weinig mensen en heeft u behoefte aan een praatje? Dan kunt u een beroep op ons doen! Voorbeelden van klusjes zijn:- Boodschappen doen.– Andere zaken halen of...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Vergelijk hulpaanbod