Transpersoonlijk Psychotherapie & Maatschappelijk werk

Algemene informatie

Professioneel aanbod in Transpersoonlijk Psychotherapeutische begeleiding, ELW (Emotioneel Lichaams-Werk), Maatschappelijk Werk en/of bemiddeling, evenals persoonlijk advies en therapeutische trajecten.

Op verschillende locaties zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u bereikbaar.

Zonder wachtlijsten wordt u na aanmelding (bijvoorbeeld telefonisch: 06-222.49.369, via email: werkinovervloed@gmail.com) binnen 24 uur benaderd voor een kennismaking.

U kunt dan onmiddellijk aan de slag met ervaren en inlevende beroepskracht.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om "op locatie" van onze dienstverlening gebruik te maken, door werkruimte in Zwolle, Groningen en den Bosch.

Contactinformatie

 06-22 24 93 69 (mobiel)Laatste controle: mei 2020

Postadres
Gein 578032BC Zwolle

Hulpaanbod

"Zorg krijgen zonder zorgen"

Overbruggingszorg is aan de orde, als duidelijk kan worden aangegeven dat er sprake is van toename van de problematiek of een situatie die onacceptabel wordt voor de betrokken als gevolg van langdurig wachten op een andere zorgaanbieder.

Actieve aanvraagbegeleiding

Desgevraagd voorlichting over de verschillende mogelijkheden om vergoedingen te verkrijgen voor genoten hulpverlening of begeleiding. Tevens actieve ondersteuning en begeleiding in het daadwerkelijk aanvragen hiervan bij werkgever, gemeente, instellingen, etc.

Activerende en ondersteunende begeleiding

De werkvormen zijn per individu verschillend en kunnen naast gesprekken ook bestaan uit: - ademhalingstechnieken, - imaginatie (de kracht van verbeelding), - bio-energetica (de taal van het lichaam), - creatieve werkvormen (tekenen, muziek e.d)

Diagnostische evaluatie

Na het eerste kennismaking ontvangt u een schriftelijke samenvatting van dit gesprek met daarin een omschrijving van wat u heeft vertelt en de manieren waarop hieraan een vervolg gegeven zou kunnen worden.

Maatschappelijke bemiddeling (mediation), counseling, training en coaching.

Aan de hand van een eerste kennismaking ontvangt u een schriftelijke samenvatting van dit gesprek, met daarin een omschrijving over wát u heeft vertelt en wélke mogelijkheden wij bij u zien. Ook wordt een wijze waarop wij hiermee samen aan het werk zullen gaan weergegeven. Tussentijdse evaluaties zijn in deze samenvatting opgenomen.

Opvoeding en opvoedingsvraagstukken

Aan de hand van een eerste kennismaking wordt duidelijk wáárover de opvoedingsproblematiek gaat. Ook wordt gepraat over wie daar allemaal bij betrokken zijn en wat nú belangrijk is om te doen. U ontvangt een schriftelijke samenvatting van dit gesprek, met daarin een omschrijving over wát u...

Psychosociale dienstverlening

Adequate en toegespitste psychosociale begeleiding wordt door ons geboden aan personen, gezinnen of anders samengestelde partijen, die (tijdelijk) in moeilijke omstandigheden verkeren. Dit is een inzichtbiedende begeleidingsvorm en wordt direct gekoppeld aan de motivatie van de vragende en vooral zijn/haar tempo.

Transpersoonlijke psychotherapie

Een (lichaamsgerichte) begeleidingsmethode met als doel: inzicht, bewustwording, aanvaarding en acceptatie.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:
Vergelijk hulpaanbod