Als het niet mogelijk is om u volledig thuis te verzorgen, dan kunt u overdag naar een woonzorgcentrum voor verzorging, verpleging en behandeling.

Dagverzorging en dagbehandeling

Dagverzorging en dagbehandeling houden in dat u een aantal uur per week naar een zorgcentrum of een verpleeghuis gaat om verpleegd te worden. U bent dan even onder de mensen en uw partner wordt ontlast.

Dagverzorging

Dagverzorging is opvang overdag, waar u kunt meedoen aan activiteiten en gezelligheid, en waar u zo nodig verzorging krijgt. Het kan een tijdelijke oplossing zijn als u op de wachtlijst staat voor opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Dagbehandeling

Op de dagbehandeling komen mensen voor medische behandeling of revalidatie. Mensen komen er om te herstellen en om te leren met hun beperking om te gaan. Er is zorg en toezicht aanwezig. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het eten, naar de wc gaan, wondverzorging en het nemen van medicijnen. Natuurlijk is er ook ruimte om een praatje te maken en mee te doen aan activiteiten.

Soorten dagbehandeling

Er zijn twee soorten dagbehandeling:

  • Somatische dagbehandeling: dagbehandeling voor mensen met een lichamelijke handicap of mensen die moeten revalideren. Deze dagbehandeling is erop gericht mensen zo goed mogelijk te laten herstellen van hun beperking, zodat ze thuis kunnen blijven wonen.
  • Psychogeriatrische dagbehandeling: dagbehandeling voor ouderen die problemen hebben met geheugen of gedrag. Bijvoorbeeld vanwege dementie. Zij krijgen intensieve begeleiding, verzorging en verpleging. De dagbehandeling biedt structuur voor de oudere en helpt om mantelzorgers te ontlasten.

Hulpaanbod

Dagbehandeling (alles)

Dagbehandeling

Door mensen een of meerdere dagen dagbesteding te bieden en op...

Dagopvang Ouderen

In overleg vast te stellen

Dagopvang Ouderen

In overleg vast te stellen

Dagbehandeling (psychogeriatrisch)

Dagbehandeling

Door mensen een of meerdere dagen dagbesteding te bieden en op...

Dagbehandeling

Voor zover mogelijk het zelfstandig funcioneren van de client...

Dagbehandeling (somatisch)

Dagbehandeling

Door mensen een of meerdere dagen dagbesteding te bieden en op...

Dagopvang Ouderen

In overleg vast te stellen

Dagopvang Ouderen

In overleg vast te stellen

Organisaties

Verpleeghuis

Norschoten - locatie Elspeet

 0342-40 40 00 norschoten.nlGerrit Mouwweg 938075AHElspeet

Seewende - Zorgcentrum

 0525-68 04 02 Het Groene Portaal 18071TPNunspeet

De Hullen - Zorgcentrum

 0525-68 04 02 zorgverlening-hetbaken.nlStationsweg 208096AXOldebroek

Woonzorgcentrum of verzorgingshuis

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe - Ittmannshof

 088-05 63 000 znwv.nlIttmannserf 18071JKNunspeet

Seewende - Zorgcentrum

 0525-68 04 02 Het Groene Portaal 18071TPNunspeet

WZU Veluwe - De Bunterhoek en Dagbesteding...

 0578-76 37 08 wzuveluwe.nlSecretaris Boerhoutweg 118071HTNunspeet

Instelling met somatische zorg

Seewende - Zorgcentrum

 0525-68 04 02 Het Groene Portaal 18071TPNunspeet

De Hullen - Zorgcentrum

 0525-68 04 02 zorgverlening-hetbaken.nlStationsweg 208096AXOldebroek

De Voord - Verpleeghuis

 0525-68 04 02 zorgverlening-hetbaken.nlVeldbloemenlaan 258081DLElburg

Vergelijk hulpaanbod