Logeeropvang is kort, tijdelijk verblijf in een zorginstelling. Iemand is er een nachtje of een weekend tussenuit, in een andere omgeving en met andere mensen, maar mét de nodige zorg. Ondertussen hebben de mensen thuis, die normaal de zorg en aandacht geven, tijd voor zichzelf.

Logeeropvang heet ook wel kortdurend verblijf. Het kan op verschillende manieren geregeld worden.

Logeeradres vinden

Logeeropvang voor volwassenen wordt aangeboden door verschillende soorten organisaties. Zoals logeerhuizen, zorginstellingen, woonvormen en zorgboerderijen. Kijk onder ‘Organisaties’ en/of Hulpaanbod voor mogelijkheden. De opvang kan op verschillende manieren vergoed worden.

Voor opvang voor kinderen kunt u ook kijken bij logeeropvang voor uw kind.

Logeeropvang voor volwassenen

Logeeropvang kunt u regelen via de gemeente. Het is een vorm van ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uitgangspunt van deze wet is dat u eerst kijkt of u een probleem misschien met hulp uit uw eigen omgeving kunt oplossen. Of misschien met hulp van een vrijwilliger.

Is dat geen oplossing, dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum om een aanmelding te doen voor logeeropvang. De gemeente bekijkt dan of logeeropvang een geschikte oplossing is. Besluit de gemeente dat u in aanmerking komt voor logeeropvang, dan kunt u terecht bij een logeerhuis dat een contract heeft met de gemeente. U kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Daarmee kunt u zelf een aanbieder van logeeropvang uitzoeken.

Logeeropvang is respijtzorg: het is bedoeld om de mantelzorger rust te geven.

Logeeropvang en langdurige zorg (Wlz)

Krijgt u langdurige zorg (uit de Wet langdurige zorg, de Wlz) dan is het ook mogelijk om logeeropvang te regelen. Voorwaarde is dat iemand thuis woont, met Wlz-zorg aan huis, en wordt verzorgd door een familielid of mantelzorger. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren met een Wlz-indicatie. Heeft u een indicatie voor Wlz-zorg, dan helpt het zorgkantoor u bij het regelen van logeeropvang. U kunt logeeropvang eventueel betalen vanuit een persoonsgebonden budget (pgb).

Eigen bijdrage

Voor kortdurend verblijf betaalt u een eigen bijdrage. Dit geldt niet voor de logeeropvang van kinderen tot 18 jaar.

Hulpaanbod

Logeeropvang (alles)

Kleinschalig begeleid wonen

Kleinschalig wooninitiatief, onderdeel van gemeenschap de Grote...

Logeerhuis/tijdelijk verblijf

Het logeerhuis is onderdeel van zorgboerderij De Paradijsvogel. Op...

Logeeropvang

Een logeerhuis met 1 woonlaag. Zeer grote huiskamer, grote keuken,...

Logeeropvang jeugd

Logeerhuis/tijdelijk verblijf

Het logeerhuis is onderdeel van zorgboerderij De Paradijsvogel. Op...

Logeeropvang

Een logeerhuis met 1 woonlaag. Zeer grote huiskamer, grote keuken,...

Logeren

Op dit moment is het logeren nog in het huis van de zorgboer en...

Organisaties

Logeerhuis

Zorgboerderij Reemzorg (Meerzoo)

 0527-20 44 95 reemzorg.nlSteenwijkerweg 158316RGMarknesse

Karakter - Locatie Ede

 0318-67 66 11 karakter.comHoralaan 56717LXEde

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod