Een begeleider kan u ondersteunen bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. U regelt deze vorm van begeleiding via de gemeente.

Begeleiding in het dagelijks leven

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, uzelf wassen en aankleden, het huishouden doen. En misschien heeft u daarbij nog kinderen om op te voeden.

Soms lukt het niet op eigen kracht om dit allemaal te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. Bijvoorbeeld vanwege een beperking of psychiatrische problemen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan in dit soort gevallen ondersteuning bieden.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Vormen van begeleiding

Onder begeleiding kan bijvoorbeeld vallen:

  • Hulp bij het dagelijks leven thuis. Zoals leren het huishouden te doen, hulp bij geldzaken en administratie.
  • Begeleiding bij het leggen van contacten.
  • Hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten.
  • Gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging.
  • Begeleiding in een groep, ook dagbesteding genoemd.

Begeleiding via de gemeente

Begeleiding in het dagelijks leven vraagt u aan bij de gemeente. U kunt contact opnemen met het Klantcontactcentrum. Of direct een melding doen.

Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u via de gemeente begeleiding kunt krijgen en hoe die begeleiding er precies uitziet. Uw situatie wordt bekeken in het keukentafelgesprek. De Wmo-consulent bespreekt samen met u waar u in het dagelijks leven moeite mee heeft. En welke hulp u al van anderen ontvangt of via een andere laagdrempelige oplossing. Meer over de werkwijze van de gemeente leest u op de pagina over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

U kunt de aanvraag doen met hulp van iemand uit uw naaste omgeving of samen met een cliëntondersteuner.

Bent u specifiek op zoek naar gezinsondersteuning? Of is de begeleiding nodig voor uw minderjarige kind? U kunt bij het team of de afdeling voor jeugdhulp in uw gemeente terecht voor jeugdhulp.

Eigen bijdrage

Krijgt u begeleiding vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Hulpaanbod

Individuele begeleiding (Wmo)

Begeleiding

Voor elke deelnemer worden individuele doelen bepaald waar de...

Voeren van gesprekken en bieden van praktische dienstverlening

Allereerst vindt er een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek...

Begeleiding - Individueel

Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of...

Regieondersteuning

ondersteuning

Ons hulpaanbod Zoekt u of zoek jij ondersteuning of begeleiding...

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante begeleiding voor mensen met ASS en aanverwante stoornissen

Ondersteuning in de thuis/woonsituatie. Dit kan zijn het maken van...

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding.

Ambulante woonbegeleiding

Wij bieden ambulante ondersteuning aan mensen met een...

Gezinscoaching en gezinsondersteuning

Ouderbegeleiding

Als een kind in therapie komt, wordt na observatie samen met de...

Sherborne Samenspel

Problemen bij een kind op het gebied van hechtingsproblematiek,...

Gezinsbegeleiding

Ons vakkundig personeel stelt samen met u een persoonlijk...

Opvoedingsondersteuning

Voorlichting

Er kan informatie gegeven worden over alles wat kinderen en...

Nunspeets Ondersteunings en Advies Team (NOAT)

Gezamenlijk bevorderen de adviseurs uit het NOAT dat de mensen de...

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod