Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zorg, hulp of begeleiding zelf inkopen, bij een zorgverlener die u zelf uitkiest. Afhankelijk van uw situatie regelt u een pgb via de gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen. In een budgetplan geeft u aan hoe u het budget wilt besteden.

Veelgestelde vragen over pgb en corona

Belangenvereniging Per Saldo beantwoordt op de website Pgb.nl veelgestelde vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor pgb-houders.

Pgb of zorg in natura

Wanneer u ondersteuning krijgt op grond van de Wmo, bijvoobeeld huishoudelijke ondersteuning, begeleiding of kortdurend verblijf, dan kunt u deze ondersteuning op twee manieren ontvangen:

  1. Via zorg in natura, u krijgt de zorg van een zorgaanbieder waar de gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar een contract mee heeft. Behalve het kiezen van een zorgaanbieder hoeft u hier zelf verder niets voor te regelen.
  2. Met een pgb regelt u de ondersteuning zelf. U kiest zelf uw zorgverleners en u koopt de zorg in. Daarnaast maakt u zelf afspraken met uw zorgverleners en bent u verantwoordelijk voor de administratie.

Cliƫntondersteuning

Om te kijken of een pgb goed bij u past, kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner kan ook helpen bij het maken van een budgetplan.

Waar vraagt u het aan?

Om een pgb te kunnen aanvragen, moet u eerst zorg of ondersteuning toegekend krijgen. Pas na deze toekenning krijgt u de keuze tussen zorg in natura of een pgb. Afhankelijk van het soort zorg dat u krijgt, vraagt u een pgb aan bij de gemeente, het zorgkantoor of via de zorgverzekeraar:

  • Krijgt u ondersteuning vanuit de Wmo? Dan vraagt u een pgb aan bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Nunspeet.
  • Krijgt uw kind ondersteuning vanuit de Jeugdwet? Dan vraagt u een pgb aan bij het team of de afdeling voor jeugdhulp in uw gemeente.
  • Krijgt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg? Dan vraagt u een pgb aan bij uw zorgkantoor. U kunt daar terecht voor meer informatie. U kunt ook op de website van Per Saldo kijken voor uitleg over de aanvraagprocedure en de voorwaarden.
  • Een pgb voor verzorging en verpleging thuis vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar. Wilt u meer weten over dit type pgb, dan kunt u kijken op de website van Per Saldo of uw eigen verzekeraar om informatie vragen.

Het pgb in de Wmo

Krijgt u Wmo-ondersteuning van de gemeente? En wilt u deze hulp zelf regelen? Dan kunt u voor een pgb-aanvraag terecht bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Nunspeet. Met zo'n pgb regelt u bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, een woningaanpassing of een vervoersvoorziening.

U kunt het pgb alleen krijgen als u van de gemeente een maatwerkvoorziening ontvangt. Als u een maatwerkvoorziening krijgt, dan moet de gemeente u de keuze geven: wilt u de zorg in natura ontvangen, of zelf regelen met een pgb?

Het pgb in de Jeugdwet

Krijgt uw kind ondersteuning vanuit de Jeugdwet? En wilt u de hulp voor uw kind zelf regelen? Dan kunt u het pgb aanvragen bij de gemeente. U kunt bij uw gemeente terecht voor jeugdhulp.

U kunt het pgb alleen krijgen als uw kind van de gemeente een individuele voorziening ontvangt.

Voorwaarden

De gemeente mag uw pgb-aanvraag niet zomaar weigeren, maar u moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U moet kunnen uitleggen waarom het reguliere zorgaanbod van de gemeente niet passend is in uw situatie.
  • U moet ervoor zorgen dat de diensten, hulpmiddelen en aanpassingen die u met uw pgb wilt betalen, veilig en van goede kwaliteit zijn.
  • U moet het pgb kunnen beheren. Bijvoorbeeld zorgverleners contracteren en aansturen. En de administratie doen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Meer informatie over wat u allemaal moet weten en kunnen, vindt u op de website van de Rijksoverheid. U kunt ook de online test van Per Saldo doen om uit te vinden of een pgb bij u past.

Budgetplan

Een belangrijk onderdeel van uw pgb-aanvraag is het budgetplan. In het budgetplan geeft u aan hoe u uw pgb wilt gaan besteden. U beschrijft welke zorg u wilt inkopen en bij welke zorgaanbieders u dit wilt doen. Daarnaast maakt u in het budgetplan een inschatting van de bedragen die u voor deze zorg denkt te gaan betalen.

De gemeente gebruikt uw budgetplan om uw pgb-aanvraag te beoordelen. Maar het budgetplan is ook een hulpmiddel voor uzelf: door een plan op te stellen, denkt u van tevoren goed na over de besteding van het budget dat u aanvraagt.

Voor meer informatie over het maken van een budgetplan kunt u terecht bij de WMO-consulent van de gemeente.

De hoogte van uw pgb

In principe moet het pgb voldoende zijn om de zorg te kunnen betalen die u nodig heeft. Bij het inkopen van uw zorg spreekt u met uw zorgverlener een tarief af. Uw gemeente bepaalt een maximum uurtarief. Spreekt u een hoger tarief af met uw zorgverlener? Dan moet u het verschil zelf bijbetalen. Op de website van de SVB leest u hoe dat werkt.

Er zijn pgb-houders die hun budget gebruiken om familieleden of andere niet-professionele zorgverleners mee te betalen. Degemeente hanteert dan lagere uurtarieven.

Is de zorg die u zelf inkoopt duurder dan zorg in natura? Dan mag de gemeente uw aanvraag niet weigeren. Wel moet u de extra kosten zelf betalen.

Hulpaanbod

PGB en zorgbemiddeling

Actieve aanvraagbegeleiding

Desgevraagd voorlichting over de verschillende mogelijkheden om...

PGB-servicepunt

De consulent helpt u bij het aanvragen van een Persoonsgebonden...

Organisaties

PGB-bemiddelaar

Stichting Klimkoord - Hoofdkantoor Monster

 06-40 90 41 43 klimkoord.nlHavenstraat 232681LBMonster

IBASS

 0318-66 80 33 ibass.nlKlaphekweg 406713HNEde

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod