In de wet is een aantal dingen vastgelegd over het gesprek met de gemeente. De gemeente moet binnen 6 weken na uw melding een keukentafelgesprek met u houden en uw situatie goed onderzoeken. Na het gesprek krijgt u van de gemeente een verslag, waar u op mag reageren.

Als de gemeente uw melding ontvangen heeft, neemt zij binnen vijf werkdagen contact met u op om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Dit gesprek vindt bij u thuis plaats, maar soms is een andere plek prettiger voor u.

Het onderzoek

De Wmo-consulent moet een goed beeld krijgen van uw situatie. Dat heet in de wet 'het onderzoek'.

Tijdens het onderzoek brengt de Wmo-consulent in kaart:

  • wat uw situatie is
  • wat u zelf kunt doen, wat anderen kunnen doen
  • waar u hulp bij nodig heeft
  • wat de mogelijkheden zijn voor professionele hulp
  • welke eigen bijdrage u moet betalen

Meestal bestaat het onderzoek uit een keukentafelgesprek. Maar u kunt ook zelf een bijdrage leveren aan het onderzoek. U kunt een persoonlijk plan schrijven. Daarin geeft u zelf aan wat voor hulp u nodig heeft.

Het persoonlijk plan moet uiterlijk 7 dagen nadat u melding heeft gedaan bij het Klantcontactcentrum worden ingeleverd. Levert u het op tijd in, dan moet de gemeente uw persoonlijk plan bij het onderzoek betrekken.

Binnen 6 weken

Doet u een melding bij het Klantcontactcentrum, dan heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen. Dit staat in de wet.

Het keukentafelgesprek maakt deel uit van dit onderzoek. Daarom moet het keukentafelgesprek binnen 6 weken na de melding plaatsvinden.

U kunt contact opnemen met het Klantcontactcentrum als u na 6 weken nog geen gesprek heeft gehad.

Het verslag

De Wmo-consulent maakt na afloop van het gesprek een verslag. Hierin staan de uitkomsten van het onderzoek. Dit is een samenvatting van wat er is besproken en welke afspraken er gemaakt zijn.

Dit verslag is schriftelijk. Na het gesprek ontvangt u dit verslag van de gemeente.

Reageren

Het is belangrijk dat u dit verslag goed leest en kijkt of u het eens bent met de afspraken die erin staan. U ondertekent het verslag en geeft aan of u:
- het wel of niet eens bent met de inhoud;
- het wel of niet eens bent met de voorgestelde oplossingen.
Met de ondertekening van het verslag kunt u - als u dat wilt- direct een Wmo-maatwerkvoorziening aanvragen.

Gratis professionele hulp

Bij het keukentafelgesprek kunt u gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Ook bij de voorbereiding. De cliëntondersteuner kan u meer vertellen over uw rechten. En uitleggen wat u kunt verwachten van de gemeente.

Vergelijk hulpaanbod