Voor sommige vormen van zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet landurige zorg (Wlz) moet u een eigen bijdrage betalen.

Het CAK berekent uw eigen bijdrage

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent of u een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die u krijgt en hoe hoog deze bijdrage is. U krijgt van het CAK ook de rekening voor het betalen van de eigen bijdrage.Meer informatie leest u op website van het CAK of u kunt het CAK bellen via het gratis telefoonnummer 0800-1925.

Eigen bijdrage Wmo

Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning maximaal €17,50 per 4 weken. Er zijn uitzonderingen in de gemeente Nunspeet:

  • Voor een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage;
  • Als de kosten voor ondersteuning in een periode lager zijn dan € 17,50, betaalt u alleen deze kosten;
  • Gezamenlijke- en meerpersoonshuishoudens waarbij iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, betalen geen eigen bijdrage in 2019;
  • Betaalt u al een bijdrage voor beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg binnen het huishouden? Dan betaalt u de Wmo-bijdrage niet.

Een laag inkomen?

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen en is de eigen bijdrage nog steeds een belemmering? De gemeente Nunspeet biedt inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen een collectieve zorgverzekering aan via Zilveren Kruis Achmea. U komt in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering als u drie maanden een inkomen heeft dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm. De vermogensgrens voor een alleenstaande is € 6.020,-- en voor een alleenstaande ouder en gehuwden is dit € 12.040,--. Kiest u bij de aanvullende verzekering voor het optimaal 3 pakket dan wordt de eigen bijdrage voor de Wmo tot een maximum bedrag van € 375,-- vergoed. Meer informatie over deze verzekering kunt u vinden op www.gezondverzekerd.nl.

Vragen over de eigen bijdrage Wmo

Heeft u vragen over de eigen bijdrage voor de Wmo, dan kunt u ook contact opnemen met het Klantcontactcentrum. U kunt ook op de website van het CAK kijken voor meer informatie.het Klantcontactcentrum.

Eigen bijdrage Wlz

Hoeveel eigen bijdrage u betaalt voor zorg vanuit de Wlz, hangt af van:

  • Uw inkomen
  • Uw vermogen
  • Uw leeftijd
  • Uw huishouden
  • De zorg die u ontvangt

Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz vindt u op de website van het CAK.

Eigen bijdrage Wlz uitrekenen

Op de website van het CAK vindt u een handig rekenprogramma waarmee u zelf kunt berekenen wat uw eigen bijdrage voor de Wlz ongeveer zal zijn.

Wmo en Wlz: geen dubbele eigen bijdrage

Mensen die Wlz-zorg én ondersteuning vanuit de Wmo krijgen, hoeven voor de Wmo-ondersteuning géén eigen bijdrage te betalen. U betaalt dan alleen de eigen bijdrage voor de Wlz.

De vrijstelling geldt voor het hele huishouden: dus krijgt uw partner Wlz-zorg en u Wmo-ondersteuning? Of andersom? Ook dan hoeft degene die de Wmo-ondersteuning krijgt, geen eigen bijdrage te betalen. De precieze voorwaarden vindt u op de website van het CAK.

Vergelijk hulpaanbod