In een woonvorm kunt u wonen met begeleiding en zorg in de buurt. Bijvoorbeeld met andere mensen in één huis. Of in een grote instelling, waar veel meer mensen wonen. Hier leest u meer over wat er kan. En vindt u adressen van woonvormen.

In een kleine groep

U kunt in een huis gaan wonen met een kleine groep andere mensen. Zij hebben ook een verstandelijke beperking.

In het huis heeft u vaste begeleiders. Zij helpen met de dagelijkse dingen. Dag en nacht, als het nodig is.

U doet veel dingen samen, zoals 's avonds samen eten. Iedereen helpt ook mee in huis: met koken, boodschappen doen en kamer opruimen.

Overdag gaat u werken, naar school, of naar de dagbesteding.

In een instelling

U kunt ook in een instelling gaan wonen. Hier wonen veel mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar: kinderen, jongeren en volwassenen. Het is vaak een groot terrein. Er zijn verschillende groepen. Meestal heeft elke groep zijn eigen gebouw.

Met uw groep woont u in een huis of appartement. U deelt bijvoorbeeld de woonkamer en de keuken.

U krijgt begeleiding. En er is dag en nacht zorg beschikbaar. Bijvoorbeeld van een arts, fysiotherapeut, ergotherapeut of speltherapeut. Bij de instelling kunt u meedoen aan activiteiten en dagbesteding.

Wooninitiatief

Het is ook mogelijk dat u in een wooninitiatief gaat wonen. Uw ouders kopen of huren dan een woning, samen met andere ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. U kunt dan samen met uw ouders ook de zorg uitzoeken en regelen.

Hoe vraag ik dat aan?

Het hangt van uw situatie af, hoe u een plek in een woonvorm kunt regelen.

U kunt iemand vragen om u te helpen. Bijvoorbeeld uw ouders, uw huisarts of uw begeleider.

  • Gaat u in een huis of instelling wonen? En heeft u daar blijvend 24 uur per dag zorg nodig? Dan kunt u Wlz-zorg aanvragen bij het CIZ.
  • Heeft u alleen begeleiding nodig? Dan krijgt u die begeleiding via de gemeente, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hulpaanbod

Begeleid wonen met een verstandelijke beperking

woonlocatie gehandicaptenzorg

Onze zorg voor cliënten is altijd maatwerk. Onze...

Individueel wonen met intensieve begeleiding (IWIB)

De jonge volwassene met een licht verstandelijke beperking en/of...

Individueel wonen met intensieve begeleiding (IWIB)

De jonge volwassene met een licht verstandelijke beperking en/of...

Organisaties

Woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking

Humanitas DMH

 030-60 05 170 humanitas-dmh.nlNewtonbaan 53439NKNieuwegein

Careander, - DAC De Schuilplaats

 0341-41 73 97 careander.nlPrinsessenlaan 13843DMHarderwijk

Pluryn - Het Hietveld

 088-77 92 000 pluryn.nlStoppelbergweg 107361TEBeekbergen

MEE

MEE Veluwe

 055-52 69 200 meeveluwe.nlPrins Willem-Alexanderlaan 3017311SWApeldoorn

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod